De kinderrechten quiz

 

Tijdens deze les doen de leerlingen de kinderrechtenquiz.

U kunt hen vragen de antwoorden voor zichzelf op te schrijven.

Hieronder vindt u naast de antwoorden ook een toelichting op de vragen en opdrachten.

Deze achtergrondinformatie geeft u handvatten om bepaalde onderwerpen verder uit te diepen.

 

Wat weet jij van kinderrechten?

In deze kennisquiz beantwoorden leerlingen vijf meerkeuzevragen over kinderrechten.

 

De antwoorden zijn:

1. b: Regels voor volwassenen over hoe ze met kinderen moeten omgaan.

2. d: Antwoord a, b en c zijn goed.

Kinderen zijn kwetsbaarder dan volwassenen en moeten zich kunnen ontwikkelen.

Daarom besloten de Verenigde Naties om een speciaal Verdrag voor de Rechten van het Kind op te stellen.

Dit is een verdrag dat kinderen extra beschermt.

De VN heeft het Comité van de Rechten van het Kind opgedragen toe te zien dat landen het verdrag ook echt nakomen en

hen erop aan te spreken als ze kinderrechten niet naleven.

3. c: Iedereen onder de 18 jaar.

4. d: In alle landen ter wereld.

Kinderrechten gelden wereldwijd en in alle landen.

Alle landen ter wereld hebben het Verdrag voor de Rechten van het Kind (met daarin alle kinderrechten) ondertekend.

Alleen de Verenigde Staten hebben het Verdrag niet ondertekend.

Dit betekent dat dit het enige land is waar het Verdrag niet bindend is voor de Staat.

5. d: Antwoord a, b en c zijn goed.

Met de uitreiking van de prijs wordt niet alleen de winnaar onder de aandacht van de wereld gebracht, maar

ook het kinderrecht waar hij of zij zich voor inzet.


Echt of nep?

Bij deze sorteeropdracht lezen leerlingen tien zinnen.

Ze beoordelen welke van deze tien zinnen wel of geen echte kinderrechten zijn.

 

Kinderrechten zijn:

Het recht op onderwijs.

Het recht op zorg bij een handicap.

Het recht op bescherming tegen kinderarbeid.

Het recht op een eigen mening.

Het recht op spel en ontspanning.

Het recht op water en voedsel.

 

Geen kinderrecht:

Het recht om te stemmen.

Het recht op een telefoon.

Het recht op zakgeld.

Het recht op tv-kijken.

 

Vraag aan de leerlingen of ze nog meer kinderrechten kunnen benoemen.
In het Verdrag van de Rechten van het Kind staan in totaal 54 artikelen.

De eerste 41 gaan over de rechten van het kind, de overige 13 over het verdrag zelf.

 

Een aantal kinderrechten die in de opdracht niet genoemd worden, zijn:

Het recht op bescherming tegen discriminatie.

• Het recht op een eigen naam en nationaliteit.

• Het recht op bescherming tegen kindermishandeling.

• Het recht op informatie.

• Het recht op een eigen cultuur en geloof.


Feiten en cijfers

In deze opdracht koppelen leerlingen elke tekst aan het juiste cijfer.

 

De antwoorden zijn:

Aantal kindarbeiders wereldwijd – 168 miljoen

Aantal artikelen in Kinderrechtenverdrag – 54

Jaartal uitreiking eerste Kindervredesprijs – 2005

Kinderrechtenverdrag wordt opgesteld – 1989

Nederland tekent Kinderrechtenverdrag – 1995

Aantal kindslachtoffers geweld – 500 miljoen

Internationale dag voor de Rechten van het Kind – 20 november

Kinderen die niet leren lezen en schrijven – 250 miljoen


Waar of niet waar?

Leerlingen lezen vijf weetjes die aansluiten bij de rechten waar de Kindervredesprijswinnaars zich voor inzetten.

Ze beoordelen bij elk weetje of het waar is of niet.

Laat de leerlingen die denken dat het waar is, opstaan.

De leerlingen die denken dat het niet waar is, blijven zitten.

Druk vervolgens op de controleknop om te ontdekken wie gelijk heeft.

 

De antwoorden zijn:
1. Niet waar. Meisjes in Pakistan gaan vaak niet naar school omdat het onveilig voor ze is.

2. Waar. Nkosi was een van de eerste kinderen met de ziekte die naar school mocht.

              Dankzij de bekendheid die hij hieraan gaf, werd in de rechtbank bepaald dat het discriminatie is om zieke kinderen te weigeren op school.

              Een mijlpaal voor kinderen met het virus.

3. Niet waar. Kindslaven gaan helemaal niet naar school en zien hun familie niet of nauwelijks.

             Inmiddels is er in India een Wet Afschaffing Kinderarbeid aangenomen die ervoor moet zorgen dat er een eind komt aan kindslavernij en kinderarbeid.

4. Waar. Kinderen zonder naam en nationaliteit kunnen zich vaak niet inschrijven op school en leren daardoor nooit lezen en schrijven.

              Francia zet zich in om deze kinderen een geboortecertificaat te geven, zodat ze kans krijgen op een betere toekomst.
5. Waar. In Liberia, het geboorteland van Kindervredesprijswinnaar Keita, is er als gevolg van een burgeroorlog veel geweld, ook tegen kinderen.

              Keita strijdt hier tegen en heeft al veel bereikt.

              Zo werd in 2012 door de Liberiaanse regering een wet aangenomen die kinderen beschermt.

 


Sluit de les af met het volgende:

Natuurlijk kunnen jullie ook aandacht besteden aan kinderrechten.

Eén manier om dat te doen is het maken van de Kindervredesprijs-opdracht (zie werkblad), maar misschien hebben jullie hier zelf al andere ideeën over.

Onthoud in ieder geval; ieder kind kan de wereld in beweging brengen!

 

EDG_KidsRight_Werkblad
PDF – 33,8 KB 105 downloads

Maak jouw eigen website met JouwWeb