March for our lives

 

 

Tijdens deze les maken de leerlingen kennis met de Kindervredesprijswinnaars 2018, de March For Our Lives

initiators: David Hogg, Emma González, Jaclyn Corin en Matt Deitsch.

Aan de hand van een paspoortje met algemene informatie en een filmpje over hun levensverhaal,

worden deze Kindervredesprijswinnaars geïntroduceerd.

 

Het verhaal van David, Emma, Jaclyn en Matt

Bekijk de clip over de initiators van March For Our Lives.

Vertel daarna: David Hogg, Emma González, Jaclyn Corin en Matt Deitsch groeien op in Amerika,

in de veiligste gemeenschap van Florida, Parkland.

Hierdoor hadden ze nooit gedacht dat zij een school shooting mee zouden maken.

Maar op woensdag 14 februari 2018 keert een oud-leerling terug naar hun school en schiet 17 mensen dood, waaronder 14 kinderen.

 

Vraag: Zou jij nog naar school durven als je zoiets vreselijks hebt meegemaakt?
Geef een aantal leerlingen de beurt om hier op te reageren.
Vraag: Wat zou kunnen helpen weer met een veilig gevoel naar school te kunnen gaan?

 


De cijfers

Lees de tekst op het scherm.

Vertel vervolgens: Bij deze schietpartijen kwamen 438 mensen om het leven.

De cijfers geven aan dat er gemiddeld vijf keer per maand ergens op een school in Amerika sprake is van wapengeweld.


Doorleven met een doel

Vraag: Wat bedoelt David met ‘Als onze zielen achter zouden blijven, zouden onze stemmen in ieder geval nog doorleven.’

Geef de leerlingen een paar minuten tijd om over de vraag te praten en geef hen daarna de kans om hun ideeën hierover te delen.

Lees vervolgens dit bekende citaat van de initiators van March For Our Lives voor:

‘Er bestaat geen minimumleeftijd om voor gerechtigheid en vrede te vechten.

Dit is een kwestie van leven of dood en wij kunnen het ons niet veroorloven om zwijgend toe te kijken.

De keuze om te handelen kan ons in een oogwenk worden ontnomen


Veilige scholen voor iedereen

Lees de tekst op het scherm.

Vraag: Wat zijn de gevolgen van deze angst voor geweld?

Geef de leerlingen denktijd 

Vertel: De angst voor geweld, en het meemaken van geweld, schaadt de schoolprestaties van scholieren.
Ook heeft het invloed op hun lichamelijke en geestelijke gezondheid.

Ze ervaren stress, krijgen last van lichamelijke klachten en voelen zich somber of zelfs depressief


Moeilijke woorden

De leerlingen koppelen de woorden op het scherm aan hun betekenis, door ze bij elkaar te slepen.

Antwoorden:

vreedzaam - in vrede, kalm, rustig

mobiliseren - in actie laten komen

debat - discussie

tragedie - een gebeurtenis met een treurig of rampzalig verloop

welvarend - veel geld en goederen hebben

march - mars, tocht


We all March For Our Lives

Lees de tekst op het scherm.

Vraag: Is een school een veilige plek als er geen (vuur) wapengeweld meer voorkomt?

De leerlingen zijn vast geneigd te zeggen dat dit zo is.

Vertel: Veiligheid op scholen gaat niet alleen over (vuur) wapengeweld, maar ook over verbaal geweld (pesten,

bedreigen, schelden, intimideren), fysiek geweld (schoppen, slaan, spugen) en seksueel geweld.

Deze vormen van geweld komen veel vaker voor en hebben een grote impact op het leven van jongeren.

De jongeren van March For Our Lives zetten zich in voor veiligere scholen en gemeenschappen.