Mohamad Al Jounde

 

Op het scherm staat wat algemene informatie over deze Kindervredesprijswinnaar.


Waar ligt Libanon?

Op het scherm staat een deel van het Midden-Oosten afgebeeld.

Weten de leerlingen de landen die in beeld komen aan te wijzen?

Klik op het juiste land op de kaart.

Aanklikbaar zijn: Jordanië, Israël, Libanon, Syrië, Irak, Iran, Turkije, Saoedi-Arabië

Wijs daarna de landen Syrië (waar Mohamad geboren werd) en Libanon

(waar Mohamad heen vluchtte met zijn familie) nogmaals aan.


Het verhaal van Mohamad

De 16-jarige Mohamad groeide op in Syrië, maar vluchtte naar Libanon toen het in zijn thuisland te gevaarlijk werd.

Net als duizenden andere gevluchte kinderen kon hij niet naar school, en hij besloot om hier iets aan te doen.

Samen met zijn familie bouwde Mohamad een school in een vluchtelingenkamp, waar 200 kinderen nu onderwijs krijgen.

Op 12-jarige leeftijd gaf Mohamad al wiskunde- en fotografieles.

Hij helpt kinderen om trauma’s te verwerken, te leren en om plezier te hebben door middel van spel en fotografie.

 

Vraag: Hoe kan spel kinderen helpen met het verwerken van trauma’s?

Toelichting:

Stress, angst, verdriet en onzekerheid kun je verwerken met spel.

Veel vluchtelingenkinderen zijn vergeten hoe dat gaat: spelen.

Zij hebben moeten overleven.

Hun gevoel hebben ze diep weggestopt.
Weer leren spelen, weer kunnen spelen helpt hen te ontspannen en om te gaan met stress.

Met spel kun je jezelf uiten.

 


Een school in een vluchtelingenkamp

Vraag: Wat heb je nodig om een school in een vluchtelingenkamp te bouwen?

Geef de leerlingen denktijd. Eventueel kunnen ze deze vraag eerst in een kleine groep bespreken.

Wat vind jij?

Stelling: Onderwijs geeft kinderen zelfvertrouwen.


• Vraag aan de leerlingen die het eens zijn met deze stelling:
  Hoe geeft onderwijs zelfvertrouwen?

  Geeft iemand je dat zelfvertrouwen of krijg je dat zelf?

  Krijg je ook zelfvertrouwen als het (leren) niet zo makkelijk gaat op school?

  Zijn de leervakken het belangrijkst voor je zelfvertrouwen?

  Waar krijg jij zelfvertrouwen van?

• Vraag aan de leerlingen die het niet eens zijn met deze stelling:

  Waarom vind je dat onderwijs geen zelfvertrouwen geeft?

  Wat zou er moeten veranderen aan het onderwijs om dat wel te doen?

  Hoe kun je zelfvertrouwen krijgen?

 


Onderwijs

Op het scherm staat een tekst over het recht op onderwijs. 

Vraag: Wat wordt bedoeld met ‘voor jezelf kunnen zorgen’?

Zorg ervoor dat zowel het lichamelijke, financiële maar ook emotionele aspect van ‘voor jezelf zorgen’ aan bod komt.

Vraag: Wat betekent ‘een bijdrage leveren aan de samenleving’?

Vraag: Heeft onderwijs invloed op de bijdrage die je aan de samenleving kan leveren?

 

Bekijk vervolgens samen de clip over Mohamad.

 

Toelichting:

KidsRights publiceerde in maart 2018 een rapport over de toegang tot onderwijs voor Syrische kindvluchtelingen die in naburige gastlanden verblijven.

43% van alle schoolgerechtigde kinderen die nu in Turkije, Libanon, Jordanië, Irak en Egypte verblijven, kunnen niet naar school.

Door het vluchtelingenbeleid van de gastlanden krijgen volwassenen geen werkvergunning,

hierdoor hebben zij onvoldoende financiële middelen om voor schoolspullen en schoolvervoer te betalen.

Deze situatie dwingt kinderen school te verlaten en illegaal, laagbetaald werk te zoeken.

Ook spelen niet-economische factoren een rol; veel kinderen geven aan dat ze op school geslagen worden of dat er sprake is van discriminatie.

 


Fotografie

Mohamad helpt kinderen met hun oorlogstrauma om te gaan. Dat doet hij met spel en fotografie.

 

Vraag: Hoe kan fotografie kinderen helpen met het verwerken van trauma’s?
Veel vluchtelingenkinderen durven niet goed te praten over wat ze hebben meegemaakt, ze zijn in zichzelf gekeerd.

Door foto’s te maken kunnen ze voorzichtig weer in contact treden met de wereld om hen heen.

 

Mohamad zegt in de clip: ‘Een foto zegt meer dan honderd woorden.’
Vraag: Ben je het hier mee eens?

 

Sluit de les af met de opdracht op het scherm.

Vraag de leerlingen een foto te maken van één van hun kleine dagelijkse geluksmomenten.

Wat zijn kleine dagelijkse geluksmomenten?

Hebben de leerlingen hier al ideeën over?

Juist het stilstaan bij deze kleine momenten kan het geluksgevoel vergroten.

Laat de leerlingen een foto maken met hun telefoon en deze foto printen. Hang ze op in de klas.


Maak jouw eigen website met JouwWeb