Wat zijn kinderrechten?

 


Tijdens deze les bekijken leerlingen de introductieclip over kinderrechten, ze discussiëren over stellingen en reageren op

quotes van de Kindervredesprijswinnaars.

Hieronder vindt u een toelichting op de stellingen en quotes.

Deze achtergrondinformatie geeft u handvatten om de discussie op gang te helpen en extra informatie te geven.

 

Wat zijn kinderrechten?

De les start met de introductieclip over kinderrechten.

Alle kinderen en jongeren hebben rechten. Deze staan beschreven in het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties.

Kinderrechten zijn afspraken die gemaakt zijn tussen bijna alle staten in de wereld over verschillende onderwerpen waarvan gezegd is:

dit zijn wij kinderen minimaal verschuldigd.

Onderwerpen zijn onderwijs, gezondheid, rol van familie en ouders,vrijheid van geloof en het mogen hebben en uiten van een mening.

De rechten gaan ook over het recht op een naam en een nationaliteit.

Een dak boven je hoofd en spelen.

Bescherming tegen mishandeling, misbruik en uitbuiting. En ook over bescherming tegen discriminatie, oorlogsgeweld, en

de specifieke bescherming van bijvoorbeeld gehandicapte kinderen en vluchtelingenkinderen.

Kinderrechten zijn er voor alle kinderen.

Tussen kinderen mag niet gediscrimineerd worden.

 

De clip is beschikbaar gesteld door www.kinderrechten.nl.

Tip: Kijk bij de leeftijdsladder op deze website om de Nederlandse kinderrechten op basis van leeftijd te bekijken.

 

Geef je mening

In dit deel van de les discussiëren leerlingen over vijf stellingen die betrekking hebben op kinderrechten.

Lees de stelling steeds hardop voor en vraag aan de leerlingen wie het ermee eens en oneens is.

Klik op het pijltje bij de tijd op het scherm om de timer aan te zetten.

Na drie minuten is de discussietijd om en kunt u op de ‘Uitleg’ knop op het scherm klikken.

Vervolgens verschijnt een feedbacktekst die u kunt nabespreken met de leerlingen.

Verandert deze tekst iets aan hun mening?