Stellingen

 

Stelling 1 Kinderrechten zijn alleen belangrijk in arme landen.

Toelichting:

Kinderrechten gelden voor alle kinderen overal ter wereld. Arm, rijk, in oorlog of in vrede.

De kinderrechten zijn vastgelegd in het Verdrag voor de Rechten van het Kind.

Dit is opgesteld door de Verenigde Naties.

Het verdrag geldt sinds 20 november 1989 en is getekend door 196 landen die lid zijn van de Verenigde Naties.

De VS is het enige land dat het verdrag niet heeft ondertekend!

Het Kinderrechtenverdrag gaat over alles wat voor kinderen belangrijk is.

Onderwijs bijvoorbeeld, maar ook gezondheid, wonen en geloof.

 

De VN heeft het Comité van de Rechten van het Kind opgedragen toe te zien dat de landen het verdrag ook echt nakomen en

hen erop aan te spreken als ze het niet zo nauw nemen met kinderrechten.


Niet in alle landen worden de kinderrechten goed nageleefd, ook in rijkere landen zoals Nederland, is dit soms een probleem.

Denk hierbij aan kindermishandeling of discriminatie van minderjarige asielzoekers.


Stelling 2 Als kinderen thuis klusjes moeten doen, dan is dat kinderarbeid.

Toelichting:

In Nederland is kinderarbeid verboden en zijn de regels streng.

Kinderen mogen niet werken in een fabriek of de bouw.

In de Arbeidstijdenwet is opgenomen hoeveel uur een kind mag werken.

Kinderen van 13 of 14 mogen bijvoorbeeld 12 uur per week werken en nooit tijdens schooluren.


In sommige landen moeten kinderen iedere dag werken, omdat hun ouders niet genoeg verdienen.

Daardoor kunnen ze niet naar school en kunnen ze vaak niet lezen en schrijven, waardoor ze later weinig kans hebben op een baan.

Het Kinderrechtenverdrag moet deze kinderen beschermen.


Er is natuurlijk een verschil tussen werken en je ouders of verzorgers af en toe helpen.

Er is niets mis mee als kinderen verantwoordelijkheid leren door hun eigen spullen op te ruimen en een bijdrage te leveren aan

het huishouden door af en toe een klusje te doen.

Het staat hun gezondheid en scholing niet in de weg en is juist goed voor hun ontwikkeling.


Stelling 3 Als er ergens oorlog is, dan hoeven kinderrechten niet nageleefd te worden.

Toelichting:
Miljoenen kinderen leven als vluchteling met de gevolgen van oorlog.

Zij groeien niet op in een beschermde omgeving, missen vaak één of beide ouders
en hebben geen toegang tot basale levensbehoeften zoals goed voedsel, schoon drinkwater of onderwijs.

Zij hebben wel recht op deze levensbehoeften.


Nog steeds leven heel veel kinderen in landen waar oorlog is.

Kinderen zijn kwetsbaarder dan volwassenen en verdienen daarom extra bescherming.

De regering is verplicht ervoor te zorgen dat ze niet mee hoeven te vechten in de oorlog.

Helaas zijn er toch kindsoldaten in sommige oorlogsgebieden


Stelling 4 Gehandicapte kinderen moeten anders
behandeld worden dan kinderen zonder handicap.

Toelichting:

Alle kinderen zijn gelijk en hebben dezelfde rechten.

Het maakt niet uit hoe ze eruitzien, waar ze wonen en of ze rijk of arm zijn.

Ook als kinderen een handicap hebben, moeten ze een zo normaal mogelijk leven kunnen leiden.

Ze hebben recht op onderwijs, aangepaste zorg en moeten naar de dokter kunnen.


Voor gehandicapte kinderen is participeren in de samenleving even belangrijk als kinderen zonder handicap.

Maar dagelijks staan zij voor praktische problemen die hen daarin belemmeren.

Bijvoorbeeld een gebouw van vier verdiepingen zonder lift, of een trap zonder leuningen die gevaarlijk is voor slechtzienden.

Het is fijn als anderen bij dit soort problemen kunnen meedenken over oplossingen.


Stelling 5 Als kind bereik je niks met demonstraties.

Toelichting:

Door te demonstreren, kun je aandacht vragen voor een probleem.

Kindervredesprijswinnaar Keita uit Liberia laat zijn stem horen als hij het ergens niet mee eens is.

Dankzij zijn demonstraties krijgt hij het voor elkaar dat de regering in zijn land een wet aanneemt

die kinderen beschermt.


Ieder kind kan een bijdrage leveren en zo de wereld in beweging brengen.

Opkomen voor kinderrechten in de eigen omgeving is gemakkelijker dan ver weg.

Kinderen zijn dan vanzelf meer betrokken.

 


Maak jouw eigen website met JouwWeb